kontakt

Quan es produeixen danys en el seu vehicle per calamarsa, normalment l'assegurança contra riscos parcials cobreix la reparació completa. En aquest cas, la seva bonificació per absència de sinistralitat es manté!

Fax:    +49 (0) 7347 - 92 99 827


autodoktorM'anomenen doctor per a bonys o abonyegadures i tècnic i especialista en danys causats per calamarsa.

Duc a terme una reparació dels bonys SENSE danyar la pintura. Arreglo cops, danys i abonyegadures causades per calamarsa o en el moment d'aparcar sense haver de repintar. Eliminació de bonys a un gran nivell.

No sóc cap metge, però faig visites a domicili: acudeixo al lloc que se'm demana, sense que vostè s'hagi de desplaçar.

En la majoria de casos, els danys en el seu vehicle provocats per calamarsa es reparen sense aplicar pintura. Malgrat tot, si els bonys són massa grans i profunds, la xapa s'estira en excés i llavors només es pot arreglar de forma convencional. La conseqüència aquí és que, en alguns pocs casos, el vehicle s'ha de pintar de nou.

Deixi's convèncer, ja que la perfecció és el futur.


Avantatges del desabonyegar SENSE pintar:

  • Despeses de reparació considerablement més reduïdes, així com menor temps de reparació
  • SENSE treballs de pintura (per tant, es manté la pintura original)
  • Reparació in situ
  • Gestió de tramitacions de sinistres a nivell europeu
  • Càlcul de danys causats per calamarsa

Kneissl Ausbeultechnik GmbH
Desabonyegar SENSE pintar

Adreça:
Göthestr. 7
D-87740 Buxheim

Per favor, enviï la seva petició per correu electrònic.

info@hagelschaden-spezialist.eu
www.hagelschaden-spezialist.eu